Základní škola Dolní Bečva

Z historie:

Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.

- - -

Součásti školy:

Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení:

Základní škola                         s kapacitou      240 žáků

Mateřská škola                        s kapacitou      77 dětí

Školní družina                          s kapacitou      60 žáků

Školní klub

Školní sportovní klub

Žákovská a učitelská knihovna

Školní jídelna základní školy

Školní jídelna mateřské školy

V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm

Vzdělávací programy:

Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro budoucnost".

Mateřská škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Touláme se přírodou s úsměvem a pohodou".

Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu „Školní družina".

Školní klub pracuje podle školního vzdělávacího programu „Školní klub ".

Nepovinné předměty:

Náboženství

 

Pravidelné aktivity v průběhu roku

Výchovné poradenství, pomoc při volbě povolání

Péče o dyslektické děti, logopedie, náprava řeči

Peer program, protidrogová prevence

Zdravotní výchova dospívajících dívek

Pitný režim

Schránka důvěry

 

Akce mimo prostory školy:

Návštěvy divadelních a filmových představení

Sportovní soutěže a turnaje, vědomostní soutěže

Lyžařský výcvik v MŠ a v 7. ročníku ZŠ

Účast na projektech

Cvičení v přírodě

Exkurze a školní výlety

Plavecký výcvik

 

Dopravní dosažitelnost:

Dobrá dopravní dosažitelnost z Rožnova p.R., z Horní Bečvy, z Prostřední Bečvy, z Hutiska-Solance.

Začátek vyučování je přizpůsoben autobusovým spojům.


- - -

Aktuality

Nabídka pracovního místa - Ekonom

30.05.2016
Základní škola a mateřská škola v Dolní Bečvě nabízí pracovní místo na pozici ekonom. Požadována je kvalifikace SŠ… více

Okresní kolo - Pythagoriáda - 6. a 8. místo

26.05.2016
Po úspěšném absolvování školního kola matematické soutěže nás v okrese reprezentovali Matěj Kretek (5tř), Radek Skalík… více

Z fotogalerie